SZKOLENIA DEDYKOWANE dla firm i instytucji - Szkolenia "in company". ||| Artur Frydrych | Doradca ds. Bezpieczeństwa i Socjotechniki | Wykładowca | Licencjonowany Detektyw ||| KURSY / SZKOLENIA DEDYKOWANE dla firm i instytucji w zakresie Bezpieczeństwa, Socjotechniki, Ochrony informacji. ||| • ||| Artur Frydrych | Doradca ds. Bezpieczeństwa i Socjotechniki | Wykładowca | Licencjonowany Detektyw ||| usługi eksperckie | konsultacje | audyty | wdrożenia | wsparcie realizacyjne | w zakresie | bezpieczeństwo | socjotechnika | ochrona informacji ||| • ||| Artur Frydrych | Doradca ds. Bezpieczeństwa i Socjotechniki | Wykładowca | Licencjonowany Detektyw ||| KURSY / SZKOLENIA / WYKŁADY / WARSZTATY / ZAJĘCIA PRAKTYCZNE ||| Bezpieczeństwo Biznesu | Socjotechnika | Ochrona Informacji ||| - Artur Frydrych | Doradca ds. Bezpieczeństwa i Socjotechniki | Wykładowca | Licencjonowany Detektyw ||| KURSY / SZKOLENIA DEDYKOWANE dla firm i instytucji w zakresie Bezpieczeństwa, Socjotechniki, Ochrony informacji. ||| • ||| Artur Frydrych | Doradca ds. Bezpieczeństwa i Socjotechniki | Wykładowca | Licencjonowany Detektyw ||| usługi eksperckie | konsultacje | audyty | wdrożenia | wsparcie realizacyjne | w zakresie | bezpieczeństwo | socjotechnika | ochrona informacji ||| • ||| Artur Frydrych | Doradca ds. Bezpieczeństwa i Socjotechniki | Wykładowca | Licencjonowany Detektyw ||| KURSY / SZKOLENIA / WYKŁADY / WARSZTATY / ZAJĘCIA PRAKTYCZNE ||| Bezpieczeństwo Biznesu | Socjotechnika | Ochrona Informacji |||

Przejdź do treści

Menu główne:

MENU > KURSY i SZKOLENIA (informacje ogólne)
Artur Frydrych | Doradca ds. Bezpieczeństwa i Socjotechniki | Wykładowca |  Licencjonowany Detektyw
Artur Frydrych | Doradca ds. Bezpieczeństwa i Socjotechniki | Wykładowca |  Licencjonowany Detektyw  -  szkolenia usługi konsultacje wdrożenia realizacje wsparcie metodologiczne - abi; ado; bezpieczeństwo; bezpieczeństwo biznesu; bezpieczeństwo informacji; cso; defraudacje; doradztwo; handlowiec; informacja; inwigilacja; inżynieria społeczna; język gestów; komunikacja niewerbalna; kontrinwigilacja; kontrola; kontrwywiad; kreacja wizerunku; kryzys; manipulacje; mediacje; mediator; metodyka; mowa ciała; język ciała; nadużycia; nadzór; negocjacje; negocjator; nlp; nls; obsługa i wykorzystanie informacji; ochrona; ochrona i pozyskiwanie informacji; ochrona informacji; ochrona kontrinwigilacyjna organizacji i osób; oszustwa; podgląd; podsłuch; poradnik negocjatora; postępowanie w sytuacjach kryzysowych; poufne; abi, ado, bezpieczeństwo, cso, informacja, inwigilacja, kontrinwigilacja, kontrola, kontrwywiad, kryzys, manipulacje, metodyka, nadużycia, nadzór, ochrona, oszustwa, podgląd, podsłuch, poufne, sabotaż, służby, specjalne, szkolenia, szpiegostwo, śledzenie, tajne, terror, terroryzm, wyłudzenia, wywiad, zabezpieczenia, zabezpieczenie, zagrożenia, zarządzanie, bezpieczeństwo biznesu, ochrona informacji, tajemnica firmy, przedsiębiorstwa, socjotechnika, abi; ado; bezpieczeństwo; bezpieczeństwo biznesu; bezpieczeństwo informacji; cso; defraudacje; doradztwo; handlowiec; informacja; inwigilacja; inżynieria społeczna; język gestów; komunikacja niewerbalna; kontrinwigilacja; kontrola; kontrwywiad; kreacja wizerunku; kryzys; manipulacje; mediacje; mediator; metodyka; mowa ciała; język ciała; nadużycia; nadzór; negocjacje; negocjator; nlp; nls; obsługa i wykorzystanie informacji; ochrona; ochrona i pozyskiwanie informacji; ochrona informacji; ochrona kontrinwigilacyjna organizacji i osób; oszustwa; podgląd; podsłuch; poradnik negocjatora; postępowanie w sytuacjach kryzysowych; poufne; prowadzenie realizacji wywiadowczych i kontrwywiadowczych; polityka bezpieczeństwa informacji; pbi; przedsiębiorstwa; psychomanipulacje; psychotechnika; realizacje; realizacja działań minimalizujących zagrożenie przestępczością pospolitą; rzeczywistość pozorowana; sabotaż; serwis socjotechniczny; służby; socjotechnik; specjalista inżynierii społecznej; socjotechnika; specjalne; sprzedawca; sprzedaż perswazyjna; szkolenia; szpiegostwo; szpiegostwo gospodarcze; śledzenie; tajemnica firmy; tajne; techniki negocjacyjne; terror; terroryzm; usługi; warunkowanie zachowań; wyłudzenia; wywiad; wywiad gospodarczy; wywierania wpływu i warunkowania zachowań; wywieranie wpływu; zabezpieczenia; zabezpieczenie; zagadnienia powiązane; zagrożenia; zarządzanie; informacja; inwigilacja; kontrinwigilacja; kontrola; kontrwywiad; kryzys; metodyka; nadużycia; nadzór; obsługa i wykorzystanie informacji; ochrona; ochrona i pozyskiwanie informacji; ochrona informacji; ochrona kontrinwigilacyjna organizacji i osób; oszustwa; podgląd; podsłuch; postępowanie w sytuacjach kryzysowych; poufne; prowadzenie realizacji wywiadowczych i kontrwywiadowczych; polityka bezpieczeństwa informacji; pbi; przedsiębiorstwa; realizacje; realizacja działań minimalizujących zagrożenie przestępczością pospolitą; rzeczywistość pozorowana; sabotaż; służby; specjalne; szkolenia; szpiegostwo; szpiegostwo gospodarcze; śledzenie; tajemnica firmy; tajne; techniki negocjacyjne; terror; terroryzm; usługi; wyłudzenia; wywiad; wywiad gospodarczy; zabezpieczenia; zabezpieczenie; zagadnienia powiązane; zagrożenia; zarządzanie; artur frydrych - specjalista bezpieczeństwa biznesu i socjotechniki – wysokospecjalistyczne szkolenia z zakresu: bezpieczeństwo biznesu & socjotechnika • szkolenia • usługi • konsultacje • wdrożenia • realizacje • wsparcie metodologiczne • specjalista inżynierii społecznej, wywierania wpływu i warunkowania zachowań - socjotechnik, socjotechnika, psychotechnika, bezpieczeństwo informacji, obsługa i wykorzystanie informacji, ochrona i pozyskiwanie informacji, manipulacje, psychomanipulacje, wywieranie wpływu, inżynieria społeczna, nlp, nls, warunkowanie zachowań, sprzedaż perswazyjna, komunikacja niewerbalna, kreacja wizerunku, rzeczywistość pozorowana, usługi, doradztwo, szkolenia, negocjacje, mediacje, mowa ciała, techniki negocjacyjne, komunikacja niewerbalna, kreacja wizerunku, wywieranie wpływu, manipulacje, sprzedaż perswazyjna, negocjator, mediator, handlowiec, sprzedawca, psychotechnika, socjotechnika. artur frydrych – specjalista bezpieczeństwa biznesu i socjotechniki. wykładowca. trener; wysokospecjalistyczne kursy i szkolenia zawodowe; „artur frydrych”; socjotechnika; wywiad gospodarczy; szpiegostwo gospodarcze; ochrona kontrinwigilacyjna organizacji i osób; artur frydrych; kursy; szkolenia; konsultacje; wsparcie metodologiczne; usługi; bezpieczeństwo biznesu, ochrona kontrinwigilacyjna organizacji i osób oraz ich zasobów informacyjnych, asekuracja biznesu, szpiegostwo gospodarcze; socjotechnika, techniki manipulacji, warunkowanie zachowań, mowa ciała, wykorzystanie narzędzi socjotechnicznych w biznesie i działalności szpiegowskie - kursy / szkolenia / konsultacje / wsparcie metodologiczne – artur frydrych – specjalista bezpieczeństwa biznesu i socjotechniki, wykładowca, licencjonowany detektyw. socjotechnik, specjalista inżynierii społecznej, wywierania wpływu i warunkowania zachowań - socjotechnik, socjotechnika, psychotechnika, bezpieczeństwo informacji, obsługa i wykorzystanie informacji, ochrona i pozyskiwanie informacji, manipulacje, psychomanipulacje, wywieranie wpływu, inżynieria społeczna, nlp, nls, warunkowanie zachowań, sprzedaż perswazyjna, komunikacja niewerbalna, kreacja wizerunku, rzeczywistość pozorowana, usługi, doradztwo, szkolenia, negocjacje, mediacje, mowa ciała, techniki negocjacyjne, komunikacja niewerbalna, kreacja wizerunku, wywieranie wpływu, manipulacje, sprzedaż perswazyjna, negocjator, mediator, handlowiec, sprzedawca, psychotechnika, socjotechnika. doradztwo; handlowiec; informacja; inżynieria społeczna; język gestów; komunikacja niewerbalna; kontrola; kreacja wizerunku; kryzys; manipulacje; mediacje; mediator; metodyka; mowa ciała; język ciała; negocjacje; negocjator; nlp; nls; obsługa i wykorzystanie informacji; poradnik negocjatora; postępowanie w sytuacjach kryzysowych; psychomanipulacje; psychotechnika; rzeczywistość pozorowana; serwis socjotechniczny; socjotechnik; specjalista inżynierii społecznej; socjotechnika; sprzedawca; sprzedaż perswazyjna; szkolenia; techniki negocjacyjne; usługi; warunkowanie zachowań; wyłudzenia; wywierania wpływu i warunkowania zachowań; wywieranie wpływu; zagadnienia powiązane; zarządzanie; ARTUR FRYDRYCH | DORADCA DS. BEZPIECZEŃSTWA I SOCJOTECHNIKI | WYKŁADOWCA |  LICENCJONOWANY DETEKTYW.
|||   Artur Frydrych | Doradca ds. Bezpieczeństwa i Socjotechniki | Wykładowca | Licencjonowany Detektyw   |||   KURSY / SZKOLENIA DEDYKOWANE dla firm i instytucji w zakresie Bezpieczeństwa, Socjotechniki, Ochrony informacji.   |||     •     |||   Artur Frydrych | Doradca ds. Bezpieczeństwa i Socjotechniki | Wykładowca | Licencjonowany Detektyw   |||   usługi eksperckie | konsultacje | audyty | wdrożenia | wsparcie realizacyjne | w zakresie | bezpieczeństwo | socjotechnika | ochrona informacji   |||     •     |||   Artur Frydrych | Doradca ds. Bezpieczeństwa i Socjotechniki | Wykładowca | Licencjonowany Detektyw   |||   KURSY / SZKOLENIA / WYKŁADY / WARSZTATY / ZAJĘCIA PRAKTYCZNE   |||   Bezpieczeństwo Biznesu | Socjotechnika | Ochrona Informacji   |||
- szkolenia dla firm - szkolenia indywidualne - szkolenie bezpieczeństwo - szkolenie socjotechnika - bezpieczeństwo informacji - metody przesłuchań - techniki przesłuchań - atak socjotechniczny - szpiegostwo gospodarcze - wywiad gospodarczy - szpiegostwo przemysłowe - wywiad przemysłowy - ochrona informacji - socjotechnika - bezpieczeństwo - socjotechnika metody - inżynieria społeczna - wyłudzenie informacji - socjotechnika przykłady - bezpieczeństwo socjotechnika - tajemnica przedsiębiorcy - szkolenia in company - szkolenia wewnętrzne - szkolenia biznesowe - szkolenia pełnomocników - informacja niejawna - szkolenia ABI - szkolenia ADO - tajna kancelaria - wykrywanie kłamstwa - nielojalność pracowników - zagrożenia pracownicze - socjotechnika w firmie - socjotechnika w urzędzie - inwigilacja - szpiegostwo - kontrwywiad - infiltracja - wrogie przejęcia - przeciek informacji - szkolenia psychologia - szkolenia techniki manipulacji - szkolenia Białystok - szkolenia Bydgoszcz - szkolenia Gdańsk - szkolenia Gorzów - szkolenia Katowice - szkolenia Kielce - szkolenia Kraków - szkolenia Lublin - szkolenia Łódź - szkolenia Olsztyn - szkolenia Opole - szkolenia Poznań - szkolenia Rzeszów - szkolenia Szczecin - szkolenia Toruń - szkolenia Warszawa - szkolenia Wrocław - szkolenia Zielona Góra - detektyw - tajemnica przedsiębiorcy - osłona kontrinwigilacyjna - poufne spotkanie - zagrożenia socjotechniczne - ochrona własności przemysłowej - szpiegostwo gospodarcze - szpiegostwo przemysłowe - ochrona marki - kontrwywiad - prywatny detektyw - detektyw firmowy - dobry detektyw - tani detektyw - licencjonowany detektyw - detektyw korporacyjny - detektyw szkolenia - inwigilacja - szpiegostwo - kontrwywiad - zabezpieczanie spotkań - zabezpieczenie przed podsłuchem -www.SPECJALISTA.edu.pl

LISTA REFERENCYJNA
Nowe,
PROMOCYJNE CENY SZKOLEŃ
dedykowanych dla firm i instytucji!
Realizacja szkolenia w miejscu i czasie dogodnym dla Klienta!
Szkolenia na miarę, dopasowane do potrzeb i możliwości Klienta!
Ambitne, unikalne
PROGRAMY SZKOLEŃ
chronione prawem autorskim!
USŁUGI EKSPERCKIE
i wsparcia metodyczno-realizacyjnego
w zakresie określonym
programami poszczególnych szkoleń.
GWARANCJA
POUFNOŚCI i DYSKRECJI
LISTA REFERENCYJNAObejmuje wykaz wybranych firm i instytucji
z których pracownicy brali udział w prowadzonych
przeze mnie szkoleniach (z różnych dziedzin),
zaś podmioty te nie zastrzegły poufności
swojego udziału w szkoleniu.
 • 3M POLAND SP. Z O.O.
 • ABN AMRO BANK N.V. S.A. ODDZIAŁ W POLSCE
 • AC NIELSEN POLSKA SP. Z O.O.
 • ACXIOM POLSKA SP. Z O.O.
 • AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
 • AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU SA
 • AGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCH
 • ALEXANDER MANN SOLUTIONS POLAND SP. Z O.O.
 • ALLIANZ BANK POLSKA S.A.
 • ALMA S.A.
 • ALSTOM POWER SP. Z O.O.
 • ANGLOMET SYSTEM SP. Z O.O.
 • ANWIL S.A.
 • ARDAGH GLASS GOSTYŃ S.A.
 • ASSECO POLAND S.A.
 • AUTOSAN S.A.
 • AVON MOBILE SP. Z O.O.
 • AVON OPERATIONS POLSKA SP. Z O.O.
 • AXA POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE SA
 • BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SA
 • BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SA
 • BANK MILLENIUM S.A.
 • BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.
 • BANK PKO S.A.
 • BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.
 • BANK ZACHODNI WBK SA
 • BANKOWY FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.
 • BARTIMPEX S.A.
 • BIS IZOMAR SP. Z O.O.
 • BIURO BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO
 • BIURO OCHRONY RZĄDU
 • BNP PARIBAS SA ODDZIAŁ W POLSCE
 • BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SP. Z O.O.
 • BOT ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW S.A.
 • BOT GÓRNICTWO I ENERGETYKA S.A.
 • BRE BANK S.A.
 • BRITISH AMERICAN TOBACCO POLSKA S.A.
 • BUDIMEX S.A.
 • CENTRALA ZBYTU WĘGLA "WĘGLOZBYT" S A
 • CENTROSTAL S.A.
 • CENTRUM BADAWCZO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE CECOMM S.A.
 • CETCO POLAND SP. Z O.O.
 • COCA-COLA HBC POLSKA SP. Z O.O.
 • COMMERCIAL UNION POLSKA SP. Z O.O.
 • COMP S.A.
 • CONSORTIA SP. Z O.O.
 • CREDITFIELD SP. Z O.O.
 • CROWLEY DATA POLAND SP. Z O.O.
 • DELPHI POLAND SA
 • DEUTSCHE BANK PBC S.A.
 • DOMINET BANK S.A.
 • DOZ S.A.
 • DZ BANK POLSKA S.A.
 • EADS PZL "WARSZAWA-OKĘCIE" S.A.
 • ELECTRABEL POLSKA S.A.
 • ELEKTROBUDOWA SA
 • ELEKTROCIEPŁOWNIA "KRAKÓW" S.A.
 • ELEKTROTIM S.A.
 • EMAX S.A.
 • EMPIK SP. Z O.O.
 • ENEA S.A.
 • ENERGIAPRO KONCERN ENERGETYCZNY S.A.
 • ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC GDYNIA SP. Z O.O.
 • EURO BANK S.A.
 • FABRYKA SPRZĘTU RATUNKOWEGO I LAMP GÓRNICZYCH "FASER" S.A.
 • FINNVEDEN BULTEN POLSKA S.A.
 • FORTIS BANK POLSKA S.A.
 • FSO S.A.
 • GAMBIT LUBAWKA SP. Z O.O.
 • GASPOL S.A.
 • GAZ-SYSTEM SP. Z O.O.
 • GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
 • GILLETTE POLAND INTERNATIONAL SP. Z O.O.
 • GŁÓWNY INSPEKTORAT SANITARNY
 • GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO
 • GRUPA LOTOS S.A.
 • GTS ENERGIS SP. Z O.O.
 • GUNNEBO POLSKA SP. Z O.O.
 • HEALTH DDATA MANAGEMENT SP. Z O.O.
 • HSM POLSKA SP. Z O.O.
 • ING BANK ŚLĄSKI S.A.
 • INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ "BLACHOWNIA"
 • INSTYTUT FARMACEUTYCZNY
 • INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ
 • INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ
 • INTRACO S.A.
 • IQS AND QUANT GROUP SP. ZO.O.
 • IRON MOUNTAIN POLSKA SP. Z O.O.
 • KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
 • KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
 • KANCELARIA SEJMU
 • KARPACKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O.
 • KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
 • KATOWICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
 • KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
 • KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
 • KOMPANIA WĘGLOWA S.A.
 • KONCEREN ENERGETYCZNY ENERGA S.A.
 • KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO "KONIN" S.A.
 • KRK AIRPORT SERVICES SP. Z O.O.
 • KUKE S.A.
 • KWK "BUDRYK" S.A.
 • LAFARGE CEMENT S.A.
 • LAMINA SEMICONDUCTORS INTERNATIONAL SP. Z O.O.
 • LEASCO S.A.
 • LEVI STRAUSS POLAND SP. Z O.O.
 • LINK 4 TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
 • LIONBRIDGE POLAND SP. Z O.O.
 • LUBELSKI WĘGIEL "BOGDANKA" S.A.
 • LUKAS BANK S.A.
 • LYRECO POLSKA S.A.
 • MAKROPOL SP. Z O.O.
 • MASTERLINK SP. Z O.O.
 • MAW TELECOM INTL S.A.
 • MEDYCYNA RODZINNA SP. Z O.O.
 • MENNICA POLSKA S.A.
 • METALPLAST-OBORNIKI SP. Z O.O.
 • METLIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE S.A.
 • METSA TISSUE S.A.
 • MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M. ST. W-WIE SA
 • MINISTERSTWO GOSPODARKI
 • MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
 • MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
 • MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
 • MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
 • MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO
 • MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA
 • MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI
 • MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
 • MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH
 • MINISTERSTWO ZDROWIA
 • MITTAL STEEL POLAND S.A.
 • MPO W M.ST. WARSZAWIE SP. Z O.O.
 • NAFTA POLSKA S.A.
 • NAFTOBAZY SP. Z O.O.
 • NAFTOPORT SP. Z O.O.
 • NARODOWY BANK POLSKI
 • NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA
 • NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY
 • NESTLE POLSKA S.A.
 • NETIA S.A.
 • NYBORG-MAWENT S.A.
 • ORACLE POLSKA SP. Z O.O.
 • OTOR SILESIA S.A.
 • PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 • PCC ROKITA S.A.
 • PEKAES MULTI-SPEDYTOR SP. Z O.O.
 • PEKAO FINANCIAL SERVICES SP. Z O.O.
 • PFRON
 • PGE S.A.
 • PGNIG S.A
 • PHILIP MORRIS POLSKA S.A.
 • PHILIPS LIGHTNING POLAND
 • PKP CARGO S.A.
 • PKP ENERGETYKA S.A.
 • PKP INTERCITY SP. Z O.O.
 • PKP S.A. - CENTRALA
 • PLL LOT S.A.
 • POLCARD S.A.
 • POL-EURO LINIE ŻEGLUGOWE SP. Z O.O.
 • POLFRANK ENERGETYK SP. Z O.O.
 • POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.
 • POLKOMTEL S.A.
 • POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
 • POLSKA TELEFONIA CYFROWA SP. Z O.O.
 • POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY
 • POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
 • POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.
 • POLSKIE RADIO "RADIO GDAŃSK" S.A.
 • POLSKIE RADIO S.A.
 • POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE OPERATOR S.A.
 • POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE S.A.
 • PPIEZRIG PETROBALTIC S.A.
 • PPPIH "DALMOR" S.A.
 • PPUP POCZTA POLSKA
 • PREMET S.A.
 • PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ KATOWICE S.A.
 • PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE PORTY LOTNICZE
 • PRZEDSIĘBIORSTWO POSZUKIWAŃ I EKSPLOATACJI ZŁÓŻ ROPY I GAZU "PETROBALTIC S.A."
 • PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W EŁKU SP. Z O.O.
 • PSE OPERATOR S.A.
 • RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.
 • RANDSTAD SP. Z O.O.
 • ROSSMANN SDP SP. Z O.O.
 • RUCH S.A.
 • RWE STOEN OPERATOR SP. Z O.O.
 • RZĄDOWE CENTRUM STUDIÓW STRATEGICZNYCH
 • SAINT-GOBAIN ISOVER POLSKA SP. Z O.O.
 • SANFARM SP. Z O.O.
 • SCANIA PRODUCTION SŁUPSK S.A.
 • SCHWARZ PHARMA SP. Z O.O.
 • SHELL POLSKA SP. Z O.O.
 • SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS SP. Z O.O.
 • SIEMENS SP. Z O.O.
 • SKOK IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA
 • SOPOLFAM SP. Z O.O.
 • SORAYA SA
 • SPEC S.A.
 • SPÓŁDZIELCZY BANK RZEMIOSŁA I ROLNICTWA W WOŁOMINIE
 • STALPRODUKT S.A.
 • STOŁECZNE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A.
 • STOMIL POZNAŃ S.A.
 • STRABAG SP. Z O.O.
 • TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE "POLFA" S.A.
 • TELEFONIA DIALOG S.A.
 • TELEWIZJA POLSKA S.A.
 • TESCO (POLSKA) SP. Z O.O.
 • TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.
 • TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH SKOK
 • TUV NORD POLSKA SP. Z O.O.
 • TÜV RHEINLAND POLSKA SP. Z O.O.
 • UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY
 • UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
 • UNIZETO SP. Z O.O.
 • UNIZETO TECHNOLOGIES S.A.
 • UPS POLSKA SP. Z O.O.
 • URZĄD DS. CUDZOZIEMCÓW
 • URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
 • URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
 • URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
 • URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 • UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ
 • VATTENFALL HEAT POLAND S.A.
 • VEDIM SP. Z O.O.
 • VOLKSWAGEN POLSKA SP. Z O.O.
 • WARMIŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY
 • WB ELECTRONICS SP. Z O.O.
 • WOJSKOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI NR 1 S.A.
 • WPO S.A.
 • ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI "WOD-KAN" SP. Z O.O.
 • ZAKŁADY AZOTOWE "PUŁAWY" S.A.
 • ZAKŁADY CHEMICZNE ZACHEM S.A.
 • ZAKŁADY GÓRNICZO-HUTNICZE "BOLESŁAW" S.A.
 • ZAKŁADY MIĘSNE ŁUKÓW
 • ZAKŁADY TŁUSZCZOWE "KRUSZWICA" S.A.
 • ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK S.A.
 • ZESPÓŁ LECZNICTWA OTWARTEGO SP. Z O.O.
 • ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH
 • ŻEGLUGA POLSKA S.A.

[…]


Także liczne urzędy miast, gmin i powiatów, oraz wiele innych firm i instytucji tutaj nie wymienionych.


Wszystkim serdecznie dziękuję.

Wiedza, praktyka i doświadczenie | są dziś do Twojej dyspozycji.

... wykorzystaj to we własnym interesie!  
Artur Frydrych | Doradca ds. Bezpieczeństwa i Socjotechniki | Wykładowca |  Licencjonowany Detektyw
Artur Frydrych | Doradca ds. Bezpieczeństwa i Socjotechniki | Wykładowca |  Licencjonowany Detektyw  -  szkolenia usługi konsultacje wdrożenia realizacje wsparcie metodologiczne - abi; ado; bezpieczeństwo; bezpieczeństwo biznesu; bezpieczeństwo informacji; cso; defraudacje; doradztwo; handlowiec; informacja; inwigilacja; inżynieria społeczna; język gestów; komunikacja niewerbalna; kontrinwigilacja; kontrola; kontrwywiad; kreacja wizerunku; kryzys; manipulacje; mediacje; mediator; metodyka; mowa ciała; język ciała; nadużycia; nadzór; negocjacje; negocjator; nlp; nls; obsługa i wykorzystanie informacji; ochrona; ochrona i pozyskiwanie informacji; ochrona informacji; ochrona kontrinwigilacyjna organizacji i osób; oszustwa; podgląd; podsłuch; poradnik negocjatora; postępowanie w sytuacjach kryzysowych; poufne; abi, ado, bezpieczeństwo, cso, informacja, inwigilacja, kontrinwigilacja, kontrola, kontrwywiad, kryzys, manipulacje, metodyka, nadużycia, nadzór, ochrona, oszustwa, podgląd, podsłuch, poufne, sabotaż, służby, specjalne, szkolenia, szpiegostwo, śledzenie, tajne, terror, terroryzm, wyłudzenia, wywiad, zabezpieczenia, zabezpieczenie, zagrożenia, zarządzanie, bezpieczeństwo biznesu, ochrona informacji, tajemnica firmy, przedsiębiorstwa, socjotechnika, abi; ado; bezpieczeństwo; bezpieczeństwo biznesu; bezpieczeństwo informacji; cso; defraudacje; doradztwo; handlowiec; informacja; inwigilacja; inżynieria społeczna; język gestów; komunikacja niewerbalna; kontrinwigilacja; kontrola; kontrwywiad; kreacja wizerunku; kryzys; manipulacje; mediacje; mediator; metodyka; mowa ciała; język ciała; nadużycia; nadzór; negocjacje; negocjator; nlp; nls; obsługa i wykorzystanie informacji; ochrona; ochrona i pozyskiwanie informacji; ochrona informacji; ochrona kontrinwigilacyjna organizacji i osób; oszustwa; podgląd; podsłuch; poradnik negocjatora; postępowanie w sytuacjach kryzysowych; poufne; prowadzenie realizacji wywiadowczych i kontrwywiadowczych; polityka bezpieczeństwa informacji; pbi; przedsiębiorstwa; psychomanipulacje; psychotechnika; realizacje; realizacja działań minimalizujących zagrożenie przestępczością pospolitą; rzeczywistość pozorowana; sabotaż; serwis socjotechniczny; służby; socjotechnik; specjalista inżynierii społecznej; socjotechnika; specjalne; sprzedawca; sprzedaż perswazyjna; szkolenia; szpiegostwo; szpiegostwo gospodarcze; śledzenie; tajemnica firmy; tajne; techniki negocjacyjne; terror; terroryzm; usługi; warunkowanie zachowań; wyłudzenia; wywiad; wywiad gospodarczy; wywierania wpływu i warunkowania zachowań; wywieranie wpływu; zabezpieczenia; zabezpieczenie; zagadnienia powiązane; zagrożenia; zarządzanie; informacja; inwigilacja; kontrinwigilacja; kontrola; kontrwywiad; kryzys; metodyka; nadużycia; nadzór; obsługa i wykorzystanie informacji; ochrona; ochrona i pozyskiwanie informacji; ochrona informacji; ochrona kontrinwigilacyjna organizacji i osób; oszustwa; podgląd; podsłuch; postępowanie w sytuacjach kryzysowych; poufne; prowadzenie realizacji wywiadowczych i kontrwywiadowczych; polityka bezpieczeństwa informacji; pbi; przedsiębiorstwa; realizacje; realizacja działań minimalizujących zagrożenie przestępczością pospolitą; rzeczywistość pozorowana; sabotaż; służby; specjalne; szkolenia; szpiegostwo; szpiegostwo gospodarcze; śledzenie; tajemnica firmy; tajne; techniki negocjacyjne; terror; terroryzm; usługi; wyłudzenia; wywiad; wywiad gospodarczy; zabezpieczenia; zabezpieczenie; zagadnienia powiązane; zagrożenia; zarządzanie; artur frydrych - specjalista bezpieczeństwa biznesu i socjotechniki – wysokospecjalistyczne szkolenia z zakresu: bezpieczeństwo biznesu & socjotechnika • szkolenia • usługi • konsultacje • wdrożenia • realizacje • wsparcie metodologiczne • specjalista inżynierii społecznej, wywierania wpływu i warunkowania zachowań - socjotechnik, socjotechnika, psychotechnika, bezpieczeństwo informacji, obsługa i wykorzystanie informacji, ochrona i pozyskiwanie informacji, manipulacje, psychomanipulacje, wywieranie wpływu, inżynieria społeczna, nlp, nls, warunkowanie zachowań, sprzedaż perswazyjna, komunikacja niewerbalna, kreacja wizerunku, rzeczywistość pozorowana, usługi, doradztwo, szkolenia, negocjacje, mediacje, mowa ciała, techniki negocjacyjne, komunikacja niewerbalna, kreacja wizerunku, wywieranie wpływu, manipulacje, sprzedaż perswazyjna, negocjator, mediator, handlowiec, sprzedawca, psychotechnika, socjotechnika. artur frydrych – specjalista bezpieczeństwa biznesu i socjotechniki. wykładowca. trener; wysokospecjalistyczne kursy i szkolenia zawodowe; „artur frydrych”; socjotechnika; wywiad gospodarczy; szpiegostwo gospodarcze; ochrona kontrinwigilacyjna organizacji i osób; artur frydrych; kursy; szkolenia; konsultacje; wsparcie metodologiczne; usługi; bezpieczeństwo biznesu, ochrona kontrinwigilacyjna organizacji i osób oraz ich zasobów informacyjnych, asekuracja biznesu, szpiegostwo gospodarcze; socjotechnika, techniki manipulacji, warunkowanie zachowań, mowa ciała, wykorzystanie narzędzi socjotechnicznych w biznesie i działalności szpiegowskie - kursy / szkolenia / konsultacje / wsparcie metodologiczne – artur frydrych – specjalista bezpieczeństwa biznesu i socjotechniki, wykładowca, licencjonowany detektyw. socjotechnik, specjalista inżynierii społecznej, wywierania wpływu i warunkowania zachowań - socjotechnik, socjotechnika, psychotechnika, bezpieczeństwo informacji, obsługa i wykorzystanie informacji, ochrona i pozyskiwanie informacji, manipulacje, psychomanipulacje, wywieranie wpływu, inżynieria społeczna, nlp, nls, warunkowanie zachowań, sprzedaż perswazyjna, komunikacja niewerbalna, kreacja wizerunku, rzeczywistość pozorowana, usługi, doradztwo, szkolenia, negocjacje, mediacje, mowa ciała, techniki negocjacyjne, komunikacja niewerbalna, kreacja wizerunku, wywieranie wpływu, manipulacje, sprzedaż perswazyjna, negocjator, mediator, handlowiec, sprzedawca, psychotechnika, socjotechnika. doradztwo; handlowiec; informacja; inżynieria społeczna; język gestów; komunikacja niewerbalna; kontrola; kreacja wizerunku; kryzys; manipulacje; mediacje; mediator; metodyka; mowa ciała; język ciała; negocjacje; negocjator; nlp; nls; obsługa i wykorzystanie informacji; poradnik negocjatora; postępowanie w sytuacjach kryzysowych; psychomanipulacje; psychotechnika; rzeczywistość pozorowana; serwis socjotechniczny; socjotechnik; specjalista inżynierii społecznej; socjotechnika; sprzedawca; sprzedaż perswazyjna; szkolenia; techniki negocjacyjne; usługi; warunkowanie zachowań; wyłudzenia; wywierania wpływu i warunkowania zachowań; wywieranie wpływu; zagadnienia powiązane; zarządzanie; ARTUR FRYDRYCH | DORADCA DS. BEZPIECZEŃSTWA I SOCJOTECHNIKI | WYKŁADOWCA |  LICENCJONOWANY DETEKTYW.
Więcej propozycji szkoleń oraz pełna oferta - skorzystaj z MENU.
Artur Frydrych | Doradca ds. Bezpieczeństwa i Socjotechniki | Wykładowca |  Licencjonowany Detektyw
Artur Frydrych | Doradca ds. Bezpieczeństwa i Socjotechniki | Wykładowca |  Licencjonowany Detektyw  -  szkolenia usługi konsultacje wdrożenia realizacje wsparcie metodologiczne - abi; ado; bezpieczeństwo; bezpieczeństwo biznesu; bezpieczeństwo informacji; cso; defraudacje; doradztwo; handlowiec; informacja; inwigilacja; inżynieria społeczna; język gestów; komunikacja niewerbalna; kontrinwigilacja; kontrola; kontrwywiad; kreacja wizerunku; kryzys; manipulacje; mediacje; mediator; metodyka; mowa ciała; język ciała; nadużycia; nadzór; negocjacje; negocjator; nlp; nls; obsługa i wykorzystanie informacji; ochrona; ochrona i pozyskiwanie informacji; ochrona informacji; ochrona kontrinwigilacyjna organizacji i osób; oszustwa; podgląd; podsłuch; poradnik negocjatora; postępowanie w sytuacjach kryzysowych; poufne; abi, ado, bezpieczeństwo, cso, informacja, inwigilacja, kontrinwigilacja, kontrola, kontrwywiad, kryzys, manipulacje, metodyka, nadużycia, nadzór, ochrona, oszustwa, podgląd, podsłuch, poufne, sabotaż, służby, specjalne, szkolenia, szpiegostwo, śledzenie, tajne, terror, terroryzm, wyłudzenia, wywiad, zabezpieczenia, zabezpieczenie, zagrożenia, zarządzanie, bezpieczeństwo biznesu, ochrona informacji, tajemnica firmy, przedsiębiorstwa, socjotechnika, abi; ado; bezpieczeństwo; bezpieczeństwo biznesu; bezpieczeństwo informacji; cso; defraudacje; doradztwo; handlowiec; informacja; inwigilacja; inżynieria społeczna; język gestów; komunikacja niewerbalna; kontrinwigilacja; kontrola; kontrwywiad; kreacja wizerunku; kryzys; manipulacje; mediacje; mediator; metodyka; mowa ciała; język ciała; nadużycia; nadzór; negocjacje; negocjator; nlp; nls; obsługa i wykorzystanie informacji; ochrona; ochrona i pozyskiwanie informacji; ochrona informacji; ochrona kontrinwigilacyjna organizacji i osób; oszustwa; podgląd; podsłuch; poradnik negocjatora; postępowanie w sytuacjach kryzysowych; poufne; prowadzenie realizacji wywiadowczych i kontrwywiadowczych; polityka bezpieczeństwa informacji; pbi; przedsiębiorstwa; psychomanipulacje; psychotechnika; realizacje; realizacja działań minimalizujących zagrożenie przestępczością pospolitą; rzeczywistość pozorowana; sabotaż; serwis socjotechniczny; służby; socjotechnik; specjalista inżynierii społecznej; socjotechnika; specjalne; sprzedawca; sprzedaż perswazyjna; szkolenia; szpiegostwo; szpiegostwo gospodarcze; śledzenie; tajemnica firmy; tajne; techniki negocjacyjne; terror; terroryzm; usługi; warunkowanie zachowań; wyłudzenia; wywiad; wywiad gospodarczy; wywierania wpływu i warunkowania zachowań; wywieranie wpływu; zabezpieczenia; zabezpieczenie; zagadnienia powiązane; zagrożenia; zarządzanie; informacja; inwigilacja; kontrinwigilacja; kontrola; kontrwywiad; kryzys; metodyka; nadużycia; nadzór; obsługa i wykorzystanie informacji; ochrona; ochrona i pozyskiwanie informacji; ochrona informacji; ochrona kontrinwigilacyjna organizacji i osób; oszustwa; podgląd; podsłuch; postępowanie w sytuacjach kryzysowych; poufne; prowadzenie realizacji wywiadowczych i kontrwywiadowczych; polityka bezpieczeństwa informacji; pbi; przedsiębiorstwa; realizacje; realizacja działań minimalizujących zagrożenie przestępczością pospolitą; rzeczywistość pozorowana; sabotaż; służby; specjalne; szkolenia; szpiegostwo; szpiegostwo gospodarcze; śledzenie; tajemnica firmy; tajne; techniki negocjacyjne; terror; terroryzm; usługi; wyłudzenia; wywiad; wywiad gospodarczy; zabezpieczenia; zabezpieczenie; zagadnienia powiązane; zagrożenia; zarządzanie; artur frydrych - specjalista bezpieczeństwa biznesu i socjotechniki – wysokospecjalistyczne szkolenia z zakresu: bezpieczeństwo biznesu & socjotechnika • szkolenia • usługi • konsultacje • wdrożenia • realizacje • wsparcie metodologiczne • specjalista inżynierii społecznej, wywierania wpływu i warunkowania zachowań - socjotechnik, socjotechnika, psychotechnika, bezpieczeństwo informacji, obsługa i wykorzystanie informacji, ochrona i pozyskiwanie informacji, manipulacje, psychomanipulacje, wywieranie wpływu, inżynieria społeczna, nlp, nls, warunkowanie zachowań, sprzedaż perswazyjna, komunikacja niewerbalna, kreacja wizerunku, rzeczywistość pozorowana, usługi, doradztwo, szkolenia, negocjacje, mediacje, mowa ciała, techniki negocjacyjne, komunikacja niewerbalna, kreacja wizerunku, wywieranie wpływu, manipulacje, sprzedaż perswazyjna, negocjator, mediator, handlowiec, sprzedawca, psychotechnika, socjotechnika. artur frydrych – specjalista bezpieczeństwa biznesu i socjotechniki. wykładowca. trener; wysokospecjalistyczne kursy i szkolenia zawodowe; „artur frydrych”; socjotechnika; wywiad gospodarczy; szpiegostwo gospodarcze; ochrona kontrinwigilacyjna organizacji i osób; artur frydrych; kursy; szkolenia; konsultacje; wsparcie metodologiczne; usługi; bezpieczeństwo biznesu, ochrona kontrinwigilacyjna organizacji i osób oraz ich zasobów informacyjnych, asekuracja biznesu, szpiegostwo gospodarcze; socjotechnika, techniki manipulacji, warunkowanie zachowań, mowa ciała, wykorzystanie narzędzi socjotechnicznych w biznesie i działalności szpiegowskie - kursy / szkolenia / konsultacje / wsparcie metodologiczne – artur frydrych – specjalista bezpieczeństwa biznesu i socjotechniki, wykładowca, licencjonowany detektyw. socjotechnik, specjalista inżynierii społecznej, wywierania wpływu i warunkowania zachowań - socjotechnik, socjotechnika, psychotechnika, bezpieczeństwo informacji, obsługa i wykorzystanie informacji, ochrona i pozyskiwanie informacji, manipulacje, psychomanipulacje, wywieranie wpływu, inżynieria społeczna, nlp, nls, warunkowanie zachowań, sprzedaż perswazyjna, komunikacja niewerbalna, kreacja wizerunku, rzeczywistość pozorowana, usługi, doradztwo, szkolenia, negocjacje, mediacje, mowa ciała, techniki negocjacyjne, komunikacja niewerbalna, kreacja wizerunku, wywieranie wpływu, manipulacje, sprzedaż perswazyjna, negocjator, mediator, handlowiec, sprzedawca, psychotechnika, socjotechnika. doradztwo; handlowiec; informacja; inżynieria społeczna; język gestów; komunikacja niewerbalna; kontrola; kreacja wizerunku; kryzys; manipulacje; mediacje; mediator; metodyka; mowa ciała; język ciała; negocjacje; negocjator; nlp; nls; obsługa i wykorzystanie informacji; poradnik negocjatora; postępowanie w sytuacjach kryzysowych; psychomanipulacje; psychotechnika; rzeczywistość pozorowana; serwis socjotechniczny; socjotechnik; specjalista inżynierii społecznej; socjotechnika; sprzedawca; sprzedaż perswazyjna; szkolenia; techniki negocjacyjne; usługi; warunkowanie zachowań; wyłudzenia; wywierania wpływu i warunkowania zachowań; wywieranie wpływu; zagadnienia powiązane; zarządzanie; ARTUR FRYDRYCH | DORADCA DS. BEZPIECZEŃSTWA I SOCJOTECHNIKI | WYKŁADOWCA |  LICENCJONOWANY DETEKTYW.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego