OFERTA DLA KOMORNIKA - Wsparcie egzekucji komorniczej… KOMORNIK, egzekucja komornicza, windykacja, szkolenie dla komorników. Komornik. Skuteczna egzekucja komornicza. Efektywna egzekucja komornicza. Szkolenia dla komorników. Szkolenie dla komornika. Artur Frydrych - Szkolenia. ||| WSPARCIE WINDYKACJI… oferta dla firm windykacyjnych, windykatorów, działów windykacji w przedsiębiorstwach; windykacja długów, firma windykacyjna, szkolenie windykatorów, oferta dla firm windykacyjnych, kancelaria windykacyjna, dług, oddłużenie, komornik, wsparcie dłużnika, bankructwo, upadłość konsumencka, negocjacje z dłużnikiem, negocjacja długu, restrukturyzacja zadłużenia, kredyt, pożyczka, chwilówka. Artur Frydrych - Szkolenia. ||| OFERTA DLA KOMORNIKA - Wsparcie egzekucji komorniczej… KOMORNIK, egzekucja komornicza, windykacja, szkolenie dla komorników. Komornik. Skuteczna egzekucja komornicza. Efektywna egzekucja komornicza. Szkolenia dla komorników. Szkolenie dla komornika. Artur Frydrych - Szkolenia. - Artur Frydrych | SZKOLENIA | Szkolenia dla firm | Szkolenia wewnętrzne | atak socjotechniczny | audyt socjotechniczny | bezpieczeństwo biznesu | inwigilacja | inżynieria społeczna | język ciała | język gestów | kłamstwo | komunikacja niewerbalna | kontrwywiad | metody przesłuchań | metody rozpoznawania kłamstwa | metody socjotechniczne | mikroekspersja | mikrogrymasy | mimika twarzy | mowa ciała | mowa ciała kłamcy | narzędzia manipulacji | narzędzia socjotechniczne | sposoby warunkowania zachowań | sposoby wywierania wpływu | narzędzia warunkowania zachowań | narzędzia wywierania wpływu | nauka kłamania | negocjacje | ocena lojalności pracowników | ochrona informacji | ochrona kontrinwigilacyjna | ochrona własności przemysłowej | pozyskiwanie informacji | przygotowanie do przesłuchania | psychologia | psychologia biznesu | psychologia kłamstwa | psychomanipulacje | rozmowa wyjaśniająca | rozpoznanie kłamstwa | skuteczne kłamstwo | socjotechnika | socjotechnika kłamstwa | sposoby manipulacji | symptomy kłamstwa | szkolenia | szkolenia dla firm | szkolenia psychologia | szkolenia wewnętrzne | szkolenie atak socjotechniczny | szkolenie bezpieczeństwo | szkolenie inżynieria społeczna | szkolenie język ciała | szkolenie kłamstwo | szkolenie manipulacje | szkolenie metody przesłuchań | szkolenie metody rozpoznawania kłamstwa | szkolenie metody socjotechniczne | szkolenie narzędzia manipulacji | szkolenie ochrona informacji | szkolenie pozyskiwanie informacji | szkolenie rozmowa wyjaśniająca | szkolenie rozpoznanie kłamstwa | szkolenie socjotechnika | szkolenie sposoby manipulacji | szkolenie szpiegostwo | szkolenie szpiegostwo gospodarcze | szkolenie szpiegostwo przemysłowe | szkolenie techniki manipulacji | szkolenie techniki przesłuchań | szkolenie wywiad gospodarczy | szkolenie zagrożenia socjotechniczne | szpiegostwo | szpiegostwo gospodarcze | szpiegostwo przemysłowe | tajemnica przedsiębiorcy | techniki manipulacji | techniki przesłuchań | warunkowanie zachowań | wywiad gospodarczy | wywieranie wpływu | zabezpieczanie spotkań | zabezpieczenie przed podsłuchem | zagrożenia socjotechniczne | zabezpieczenia kontrinwigilacyjne | ocena wiarygodności | ocena wiarygodności osób | ocena wiarygodności zeznań | ocena wiarygodności wypowiedzi | szkolenia ocena wiarygodności | szkolenia ocena wiarygodności osób | szkolenia ocena wiarygodności zeznań | szkolenia ocena wiarygodności wypowiedzi | socjotechnika | inżynieria społeczna | techniki manipulacji | wywieranie wpływu | warunkowanie zachowań | szkolenia socjotechnika | psychologia | psychotechnika | nlp | nls | manipulacje | mowa ciała | język ciała | mediacje | mediator | negocjacje | negocjator | język gestów | komunikacja niewerbalna | kreacja wizerunku | psychomanipulacje | sprzedaż perswazyjna | wywieranie wpływu | narzędzia manipulacji | narzędzia socjotechniczne | narzędzia wywierania wpływu | narzędzia warunkowania zachowań | atak socjotechniczny | ochrona informacji | pozyskiwanie informacji | metody socjotechniczne | sposoby manipulacji | szkolenia techniki manipulacji | zagrożenia socjotechniczne | kłamstwo | rozpoznanie kłamstwa | symptomy kłamstwa | mimika twarzy | techniki przesłuchań | metody przesłuchań | rozmowy wyjaśniające | psychologia kłamstwa | szkolenie kłamstwo | mowa ciała kłamcy | socjotechnika kłamstwa | skuteczne kłamstwo | nauka kłamania | wiarygodne kłamstwo | metody rozpoznawania kłamstwa | rozpoznać kłamstwo | audyt socjotechniczny | psychologia biznesu | zabezpieczenia kontrinwigilacyjne | ocena wiarygodności | ocena wiarygodności osób | ocena wiarygodności zeznań | ocena wiarygodności wypowiedzi | kłamstwo | rozpoznanie kłamstwa | ujawnianie kłamstwa | badanie kłamstwa | symptomy kłamstwa | mimika twarzy | mikroekspersja | nieszczerość | prawdomówność | techniki przesłuchań | metody przesłuchań | cechy kłamstwa | rodzaje kłamstwa | rozmowy wyjaśniające | mimika kłamcy | wykrywanie kłamstwa | rozmowa wyjaśniająca | psychologia kłamstwa | motywy kłamstwa | przyczyny kłamstwa | kłamanie | dochodzenie prawdy | mikromimika twarzy | poradnik kłamstwa | szkolenie kłamstwo | mowa ciała kłamcy | socjotechnika kłamstwa | skuteczne kłamstwo | nauka kłamania | jak kłamać | wiarygodne kłamstwo | mikrogrymasy | emocje twarzy | kłamstwo celowe | białe kłamstwo | magia kłamstwa | metody rozpoznawania kłamstwa | anatomia kłamstwa | poznać kłamstwo | rozpoznać kłamstwo | oszustwo | wariograf | wykrywacz kłamstw | poligraf | detektor kłamstwa | przygotowanie do przesłuchania | zabezpieczenia kontrinwigilacyjne | ocena wiarygodności | ocena wiarygodności osób | ocena wiarygodności zeznań | ocena wiarygodności wypowiedzi | grafolog | psychografolog | weryfikacja podpisów | autentyczność podpisu | sprawdzenie podpisu | pismo ręczne | rękopis | podpis | grafologia | usługi grafologiczne | sprawdzenie autentyczności podpisu | analiza pisma | badanie pisma | ekspertyza pisma | ekspertyza grafologiczna | ekspertyza podpisu | psychografologia | opinia grafologiczna | badanie grafologiczne | biegły grafolog | cechy pisma | detektyw | usługi detektywistyczne | agencja detektywistyczna | prywatny detektyw | licencjonowany detektyw | detektyw korporacyjny | wywiad gospodarczy | szpiegostwo gospodarcze | ochrona kontrinwigilacyjna | techniki przesłuchań | bezpieczeństwo biznesu | przygotowanie do przesłuchań policyjnych | metody przesłuchań | szpiegostwo gospodarcze | socjotechnika | zagrożenia socjotechniczne | szpiegostwo przemysłowe | ochrona własności przemysłowej | tajemnica przedsiębiorcy | inwigilacja | szpiegostwo | kontrwywiad | zabezpieczanie spotkań | zabezpieczenie przed podsłuchem | ocena lojalności pracowników | wykrywanie kłamstw | wariograf | wykrywacz kłamstw | poligraf | detektor kłamstwa | sprawdzanie uczciwości pracowników | kontrola zwolnień lekarskich | kontrola pracowników na L4 | kontrola pracowników na zwolnieniu | zabezpieczenia kontrinwigilacyjne | ocena wiarygodności | ocena wiarygodności osób | ocena wiarygodności zeznań | ocena wiarygodności wypowiedzi | Artur Frydrych – Wykładowca/trener. - KORUPCJA i ANTYKORUPCJA. Szkolenie antykorupcyjne. Procedury antykorupcyjne. Zwalczanie korupcji. Przeciwdziałanie korupcji. Prewencja antykorupcyjna. Niekaralne formy korupcji. Czym jest korupcja? CBA. Korupcja w firmach. Korupcja w administracji. Łapówki. Zjawisko korupcji w Polsce. Rodzaje korupcji. Przekupstwo (łapownictwo). Płatna protekcja. Nadużycie uprawnień. Udaremnianie, utrudnianie przetargu publicznego. Nepotyzm. Kumoterstwo. Konflikt interesów. Korupcja wyborcza. Szkolenia antykorupcyjne - Artur Frydrych - Szkolenia.

SPECJALISTA
.edu.pl
Przejdź do treści


Wsparcie egzekucji komorniczej...

Oferta dla komornika.
WAŻNE!

Oferta na tej stronie adresowana jest wyłącznie do przedstawicieli zawodu komornika sądowego oraz pracowników kancelarii komorniczych. Jeśli jesteś zainteresowany podobną ofertą dla swojej organizacji działającej w innej branży, zapraszam na stronę główną serwisu lub do kontaktu bezpośredniego.

Dłużnicy są różni. Nie płacą także z różnych powodów. Są wśród nich tacy którzy nie płacą bo nie chcą choćby mogli, i tacy którzy nie płacą, bo obiektywnie ich nie stać. Często motywy są jeszcze bardziej złożone.

Egzekucja komornicza pociąga za sobą koszty. Im dłużej trwa i więcej sił angażuje tym one większe. Wszystko dobrzy, gdy finalnie dochodzi do ściągnięcia wymaganych kwot. Gorzej, gdy dłużnik faktycznie jest niewypłacalny lub ma skutecznie ukryty majątek.

Umiejętna weryfikacja już w pierwszym kontakcie twierdzeń dłużnika, że "nie ma pieniędzy”, że "gdyby miał to by zapłacił”, czy też ocena szczerości przy zawieraniu porozumienia co do spłaty pozwalająca ocenić, czy ze strony dłużnika to rzeczywiste działanie zmierzające do rozwiązania problemu czy tylko zwodzenie, gra na czas mająca opóźnić egzekucję; powinny być jedną z podstawowych umiejętności dobrego specjalisty w tej dziedzinie, zarówno samego komornika jak i asystującego mu w czynnościach egzekucyjnych personelu.

Istotny jest także dobór argumentów mających przekonać dłużnika do zapłaty. Zarówno tych natury prawnej jak i tych emocjonalnych czy społecznych. Podobnie rzecz się ma w odniesieniu do otoczenia dłużnika, ludzi którzy wiedzą o potencjalnie ukrytym majątku ale milczą. Umiejętne przełamanie ich oporów i nakłonienie do współpracy z komornikiem może być kluczowe dla szybkości i skuteczności egzekucji. W takich sytuacjach argumenty czysto prawne najczęściej nie skutkują. Wdrażanie procedur ustawowych – przymuszających – także nie zawsze przynosi efekty, a w dodatku jest praco i czasochłonne oraz kosztowne. W praktyce, choć prawo daje możliwości to się z nich nie korzysta lub korzysta w sytuacjach szczególnych.


Jak skutecznie przeprowadzać takie rozmowy. Jak w ich trakcie weryfikować szczerość rozmówcy, zarówno dłużnika i jego otoczenia, ich faktyczne intencje. Jak rozpoznawać opory osób odmawiających współpracy a następnie jak je przełamywać.

Odpowiedzi na te pytania, a przede wszystkim umiejętności praktyczne w tym zakresie są celem przygotowanego przeze mnie szkolenia adresowanego do przedstawicieli zawodu komornika.

Jedynego takiego szkolenia w Polsce.

Szkolenie realizowane jest z dojazdem do klienta na terenie całego kraju i każdorazowo jest profilowane pod zindywidualizowane potrzeby i możliwości organizacyjne zamawiającego. W jego trakcie skupiamy się przede wszystkim na zagadnieniach takich jak:


· Podstawy technik przesłuchań;

· Metodyka prowadzenia rozmów wyjaśniających;

· Sposoby ataku i obrony w trakcie przesłuchań i rozmów wyjaśniających, techniki oporu;

· Rozpoznanie kłamstwa oraz nieszczerych postaw i zachowań w relacjach interpersonalnych na podstawie obserwacji zachowań rozmówcy;

· Rozpoznanie oporów rozmówcy i metody ich przełamywania;

· Profilowanie rozmówcy, rozpoznanie motywów;

· Oddziaływanie na trudnych rozmówców, dobór metod i argumentów.


Jeśli są Państwo zainteresowani zamówieniem takiego szkolenia dla swojej kancelarii proszę o kontakt. Przygotuję dla Państwa zindywidualizowaną ofertę oraz program szkolenia dostosowany do Waszych oczekiwań.

Dodatkowe informacje o prowadzonych przeze mnie szkoleniach, ich programach, cenach i zasadach realizacji udostępniam na stronie SPECJALISTA.edu.pl do odwiedzenia której serdecznie zapraszam.
KONTAKT / dodatkowe informacje:


6 0 6 . 6 3 3 . 4 4 8
s z k o l e n i a  @  s p e c j a l i s t a . e d u . p l


dodatkowe informacje / strona główna serwisu:


Prowadzimy także
SZKOLENIA i KURSY ZAWODOWE
w zakresie:


Szpiegostwo gospodarcze i ochrona zasobów informacyjnych;

Metody i techniki przesłuchań, sposoby ataku i obrony, techniki oporu;

Profesjonalne rozpoznanie kłamstwa oraz nieszczerych postaw i zachowań w relacjach interpersonalnych, metody skutecznego kłamania;

Metodyka prowadzenia rozmów wyjaśniających;

Atak socjotechniczny jako narzędzie wyłudzania informacji;

Socjotechnika i techniki manipulacyjne;

Profesjonalne techniki dezinformacji i manipulacji przekazem publicznym/masowym (obrona i atak);

Zasady organizacji poufnych spotkań biznesowych wraz z zabezpieczeniem kontrinwigilacyjnym kontaktów;

Zasady minimalizujące ryzyka związane z prowadzeniem nieformalnych rozmów handlowych które muszą opierać się na wzajemnym zaufaniu i treściach mogących rodzić niepożądane konsekwencje;

Szkolenia antykorupcyjne.


Przykładowe programy oraz opisy poszczególnych szkoleń prezentuję na stronie SPECJALISTA.edu.pl.Każdy z zaprezentowanych tam programów może zostać zmodyfikowany w taki sposób aby dopasować go do Państwa zindywidualizowanych potrzeb.
SPECJALISTA.edu.plWiedza, praktyka i doświadczenie | są dziś do twojej dyspozycji.

...wykorzystaj to we własnym interesie!

OFERTA DLA KOMORNIKA - Wsparcie egzekucji komorniczej… KOMORNIK, egzekucja komornicza, windykacja, szkolenie dla komorników. Komornik. Skuteczna egzekucja komornicza. Efektywna egzekucja komornicza. Szkolenia dla komorników. Szkolenie dla komornika. Artur Frydrych - Szkolenia.  |  OFERTA DLA KOMORNIKA - Wsparcie egzekucji komorniczej… KOMORNIK, egzekucja komornicza, windykacja, szkolenie dla komorników. Komornik. Skuteczna egzekucja komornicza. Efektywna egzekucja komornicza. Szkolenia dla komorników. Szkolenie dla komornika. Artur Frydrych - Szkolenia.
Materiały przygotowane przez serwis: SPECJALISTA.eu
Kim jest komornik?

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Oznacza to, że każdy komornik podlega nadzorowi prezesa sądu rejonowego, przy którym działa.

Definicja komornika sądowego została określona w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych.

Głównym zadaniem komornika jest prowadzenie egzekucji sądowej. Oznacza to, że komornik po otrzymaniu wniosku wierzyciela o wszczęcie egzekucji oraz tytułu wykonawczego, przystępuje do wykonywania czynności zmierzających do wyegzekwowania z majątku dłużnika należności dla wierzyciela.
Kim jest wierzyciel?

Wierzyciel to osoba, która na mocy prawa może żądać spełniania na jej rzecz określonych świadczeń od innej osoby (dłużnika), z którą jest powiązania stosunkiem zobowiązaniowym.

Kodeks cywilny wprost nie wskazuje na to, kim jest wierzyciel. Przewiduje jedynie konstrukcję zobowiązania jako stosunku zobowiązaniowego. Ustawa ta stanowi, że istotą zobowiązania jest właśnie to, że wierzyciel jest umocowany do żądania świadczenia od dłużnika.
Kim jest dłużnik?

Dłużnik to osoba zobowiązana do spełnienia świadczenia na rzecz innej osoby (wierzyciela) na podstawie łączącego je stosunku zobowiązaniowego (np. kupujący jest dłużnikiem sprzedawcy, gdyż ma obowiązek zapłaty ceny z tytułu umowy sprzedaży), a także strona postępowania egzekucyjnego (osoba wskazana jako dłużnik w tytule wykonawczym, czyli w orzeczeniu sądu lub innym dokumencie zaopatrzonym w klauzulę wykonalności).
Czym zajmuje się komornik?

Głównym zadaniem komornika jest prowadzenie egzekucji sądowej. Oznacza to, że komornik po otrzymaniu wniosku wierzyciela o wszczęcie egzekucji oraz tytułu wykonawczego, przystępuje do wykonywania czynności zmierzających do wyegzekwowania z majątku dłużnika należności dla wierzyciela.

Zadania, które wykonuje komornik zostały określone m.in. w art. 3 ust. 3 oraz art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych.

Do zadań komornika należy m.in.:
- wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne,
- wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia niepieniężne,
- zabezpieczenie roszczeń,
- wykonywanie innych tytułów wykonawczych bądź egzekucyjnych, które podlegają egzekucji sądowej, bez zaopatrywania je w klauzulę wykonalności,
- sporządzenie spisu inwentarza,
- wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu spadku,
- osobiste doręczenie adresatowi pism procesowych (na zlecenie sądu).
Jak zostaje się komornikiem?

Warunki, które należy spełnić aby zostać komornikiem zostały określone w art. 11 ustawy o komornikach sądowych.

Zgodnie z ww. przepisem komornikiem sądowym może zostać osoba posiadająca obywatelstwo polskie, która ukończyła 26 lat.

Warunkiem niezbędnym jest także ukończenie wyższych studiów prawniczych (w Polsce lub za granicą, jeśli są uznawane na terenie naszego kraju).

Potencjalny kandydat na komornika nie może być karany, a nawet podejrzany o popełnienie przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowego.

Następnie należy odbyć aplikację komorniczą trwającą dwa lata. Po ukończeniu aplikacji należy przystąpić do egzaminu komorniczego. Dopiero pozytywny wynik danego egzaminu daje kandydatowi możliwość pracy w charakterze asesora komorniczego przez okres dwóch lat, co stanowi kolejny a zarazem ostatni etap drogi o ubieganie się o pracę na stanowisku komornika sądowego.
Czym jet egzekucja komornicza?

Egzekucja komornicza to zajęcie przez komornika majątku dłużnika na poczet spłaty jego należności wobec wierzyciela.

Przebieg postępowania egzekucyjnego i prawa i obowiązki komornika regulowane są przez prawo cywilne i prawo komornicze (w szczególności Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji).

Egzekucją komorniczą zajmują się wyłącznie komornicy sądowi.
Co nie podlega egzekucji komorniczej?

Majątek dłużnika, który nie podlega egzekucji został określony szczegółowo w art. 829, 830 oraz 831 Kodeksu postępowania cywilnego.

W zakresie świadczeń komornik nie może dokonać zajęcia m.in.:

• alimentów,
• świadczeń wypłacanych w celu pomocy rodzinie (np. świadczenie 500+),
• zasiłków dla opiekunów,
• świadczeń uzyskiwanych w ramach pomocy społecznej, a także świadczeń wychowawczych.
Co może zająć komornik?

Komornik może prowadzić egzekucję z następujących składników majątku dłużnika:

• wynagrodzenia za pracę,
• rachunku bankowego,
• świadczenia emerytalno-rentowego,
• nadpłaty podatku,
• innych wierzytelności, np. z tytułu umowy cywilnoprawnej,
• ruchomości,
• nieruchomości,
• innych praw majątkowych.

Należy jednak pamiętać, że to wierzyciel we wniosku egzekucyjnym wskazuje składniki majątku dłużnika, które mają podlegać egzekucji. Komornik jest związany wnioskiem wierzyciela i bez jego zgody nie może rozszerzać postępowania w zakresie wskazanych przez wierzyciela sposobów egzekucji.

Dokonując egzekucji z wynagrodzenia za pracę komornika obowiązują pewne zasady (art. 87 Kodeksu Pracy), tj.:

• limit potrąceń wynosi 50% (w przypadku świadczeń alimentacyjnych 60%)
• zajęciu nie podlega wynagrodzenie minimalne, które w przypadku pracy na pełen etat
w 2019 r. wynosi 2250 zł brutto (wyjątek stanowią świadczenia alimentacyjne, gdzie wynagrodzenie minimalne nie podlega ochronie)
• wynagrodzenie minimalne, które nie podlega zajęciu maleje proporcjonalnie do wymiaru etatu, na który zatrudniony jest dłużnik (np. w przypadku umowy o pracę na 1/2 etatu wynagrodzenie minimalne wynosi 1125 zł brutto).

Inaczej kształtuje się sytuacja w przypadku zajęcia wierzytelności.

W przypadku zajęcia wierzytelności, np. z tytułu nadpłaty podatku z Urzędu Skarbowego, komornik ma prawo dokonać zajęcia w wysokości 100% należności przysługującej dłużnikowi.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. ustawodawca wprowadził przepis mający na celu ochronę dłużnika, w sytuacji gdy należności np. z tytułu umowy cywilnoprawnej są jedynym dochodem dłużnika. Przepis ten został zawarty w art. 833 § 2 (1) Kodeksu postępowania cywilnego i stanowi, że Przepisy art. 87 i art. 871 Kodeksu pracy stosuje się odpowiednio do wszystkich świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania albo stanowiących jedyne źródło dochodu dłużnika będącego osobą fizyczną.

Jeśli zatem dłużnik wykaże, że należności z danej umowy cywilnoprawnej stanowią jego jedyne źródło dochodu to komornik dokona zajęcia jedynie w wysokości 50% (a w przypadku świadczeń alimentacyjnych – 60%).

W przypadku egzekucji z rachunku bankowego również wprowadzono kwotę wolną od zajęcia komorniczego. Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe, kwota wolna wynosi 75 % minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2019 r. dłużnik ma zatem do dyspozycji (co miesiąc) na swoim koncie kwotę 1687,50 zł.

Wysokość potrąceń ze świadczenia emerytalno-rentowego została określona w art. 140 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Komornik dokonując egzekucji ze świadczenia emerytalno-rentowego dłużnika musi pamiętać o następujących zasadach:

• co do zasady komornik może dokonywać potrąceń w wysokości 25% świadczenia,
• występuje kwota wolna od zajęcia, która wynosi 75% świadczenia minimalnego, a więc w 2019 r. kwota wolna wynosi 825 zł (świadczenie minimalne wynosi 1100 zł),
• w przypadku świadczenia alimentacyjnego kwota wolna od zajęcia wynosi 500 zł, a komornik może potrącać co miesiąc do 60% świadczenia.
Przebieg egzekucji komorniczej.
Przebieg egzekucji komorniczej.

etap 1.
Zawiadomienie o wszczęciu egzekucji.


Ten etap poprzedza wszystkie inne czynności komornicze – musimy otrzymać oficjalne pismo sądowe zawiadamiające o wszczęciu egzekucji komorniczej. Pismo to może zostać wysłane drogą listowną, ale w przypadku bezskutecznych prób doręczenia, komornik może dostarczyć je nam osobiście wraz z pierwszym przyjściem do naszego domu.


PODSTAWA PRAWNA:


Art. 805
§ 1. Przy pierwszej czynności egzekucyjnej doręcza się dłużnikowi zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, z podaniem treści tytułu wykonawczego i wymienieniem sposobu egzekucji oraz z pouczeniem o możliwości, terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności, a także sporządzony przez organ egzekucyjny odpis tytułu wykonawczego albo zweryfikowanego przez komornika dokumentu, o którym mowa w art. 797 wymogi wniosku o wszczęcie egzekucji § 3.
Dz.U.2018.0.155 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

Art. 776
Podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności, chyba że ustawa stanowi inaczej.
Dz.U.2018.0.155 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.
Przebieg egzekucji komorniczej.

etap 2.
Komornik ustala majątek.


Pierwszym zadaniem komornika jest ustalenie majątku dłużnika – na tej podstawie oceni, z czego najlepiej będzie przeprowadzić egzekucję. Obowiązkiem dłużnika jest przedstawienie komornikowi całego swojego majątku – ukrywanie ruchomości oraz pieniędzy, czy kont bankowych podlega karze finansowej.


PODSTAWA PRAWNA


Art. 801
Jeżeli wierzyciel albo sąd zarządzający z urzędu przeprowadzenie egzekucji albo uprawniony organ żądający przeprowadzenia egzekucji nie wskaże majątku pozwalającego na zaspokojenie świadczenia, komornik wzywa dłużnika do złożenia wykazu majątku lub innych wyjaśnień niezbędnych do przeprowadzenia egzekucji.
Dz.U.2018.0.155 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.

Art. 801(1)
Jeżeli w drodze czynności przewidzianych w art. 801 wezwanie dłużnika do złożenia wykazu majątku i wyjaśnień nie można ustalić majątku pozwalającego na zaspokojenie świadczenia, do którego może być skierowana egzekucja, wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika.
Dz.U.2018.0.155 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.

Art. 803
Tytuł wykonawczy stanowi podstawę do prowadzenia egzekucji o całe objęte nim roszczenie i ze wszystkich części majątku dłużnika, chyba że z treści tytułu wynika co innego.
Dz.U.2018.0.155 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.
Przebieg egzekucji komorniczej.

etap 3.
Komornik zajmuje wynagrodzenie.


Następnym krokiem egzekucji komorniczej jest zajęcie wynagrodzenia otrzymywanego za pracę. Komornik nie może jednak zająć całego wynagrodzenia – obowiązują go prawnie ustalone górne i dolne limity zajęcia oraz uwzględnienie tzw. kwoty wolnej od potrąceń. W przypadku wynagrodzenia kwota ta wynosi zawsze 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę.


PODSTAWA PRAWNA


Art. 833
§ 1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy.
Dz.U.2018.0.155 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

Art. 87
§ 1. Z wynagrodzenia za pracę – po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – podlegają potrąceniu tylko następujące należności:
1) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych;
2) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;
3) zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi;
4) kary pieniężne przewidziane w art. 108 kary porządkowe.
Dz.U.2018.0.108 t.j. – Ustawa z dnia 26 listopada 1974 r. – Kodeks pracy

Wysokość kwoty wolnej od potrącenia komorniczego określa odrębny przepis:

Art. 87(1)
§ 1. Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:
1) minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;
2) 75% wynagrodzenia określonego w pkt 1- przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi;
3) 90% wynagrodzenia określonego w pkt 1 – przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 kary porządkowe.
§ 2. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty określone w § 1 ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.
Dz.U.2018.0.108 t.j. – Ustawa z dnia 26 listopada 1974 r. – Kodeks pracy.
Przebieg egzekucji komorniczej.

etap 4.
Komornik zajmuje rachunek bankowy.


Komornik może także zająć rachunek bankowy dłużnika. Aby to zrobić, musi najpierw ustalić, w jakim banku zadłużony posiada konto. Informację tę możemy podać mu sami, ale jeżeli nie będziemy współpracować, komornik ma prawo samodzielnie jej poszukiwać, np.: podczas przeszukania mieszkania. Po ustaleniu banku, w którym prowadzony jest rachunek zadłużonego, komornik ma prawo (nawet bez znajomości numeru konta) zgłosić wniosek o zajęcie rachunku na rzecz egzekucji komorniczej. Od tego momentu to komornik będzie władał naszym kontem i wpływającymi na nie pieniędzmi.


PODSTAWA PRAWNA


Art. 889
§ 1. W celu dokonania egzekucji z wierzytelności z rachunku bankowego komornik ogólnej właściwości dłużnika:
1) przesyła do banku, w którym dłużnik posiada rachunek, zawiadomienie o zajęciu wierzytelności pieniężnej dłużnika pochodzącej z rachunku bankowego do wysokości należności będącej przedmiotem egzekucji wraz z kosztami egzekucyjnymi i wzywa bank, aby nie dokonywał wypłat z rachunku bez zgody komornika do wysokości zajętej wierzytelności, lecz przekazał bezzwłocznie zajętą kwotę na pokrycie należności albo zawiadomił komornika w terminie siedmiu dni o przeszkodzie do przekazania zajętej kwoty; zawiadomienie jest skuteczne także w przypadku niewskazania rachunku bankowego;
2) zawiadamia dłużnika o zajęciu jego wierzytelności z rachunku bankowego, doręczając mu odpis zawiadomienia skierowanego do banku, o zakazie wypłat z rachunku bankowego.
§ 2. Równocześnie komornik przesyła wierzycielowi odpis zawiadomienia przesłanego do banku.
Dz.U.2018.0.155 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.

Art. 890
§ 1. Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego dłużnika jest dokonane z chwilą doręczenia bankowi zawiadomienia o zakazie wypłat z tego rachunku i obejmuje również kwoty, których nie było na rachunku bankowym w chwili jego zajęcia, a zostały wpłacone na ten rachunek po dokonaniu zajęcia.
Dz.U.2018.0.155 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.

Nierzadko właścicielem rachunku nie jest sam zadłużony, ale także osoba trzecia, najczęściej współmałżonek. Niestety w takim przypadku egzekucja może być wykonana na całości wspólnego rachunku bankowego.

Art. 891(2)
§ 1. Na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko dłużnikowi pozostającemu w związku małżeńskim można prowadzić egzekucję z rachunku wspólnego dłużnika i jego małżonka.
Dz.U.2018.0.155 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.
Przebieg egzekucji komorniczej.

etap 5.
Komornik zajmuje rentę i emeryturę.


Renta i emerytura podlegają zajęciu, ale również w tym przypadku do dyspozycji dłużnika musi pozostać kwota wolna od zajęcia.

Zajęcie z emerytury:
Komornik, bez względu na sytuację, musi pozostawić do dyspozycji zadłużonego 75% kwoty netto.

Zajęcie z renty:
W przypadku renty obowiązują jeszcze inne kwoty wolne od potrącenia komorniczego:
• 651,96 zł netto musi pozostać do dyspozycji dłużnika w przypadku renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
• 500,55 zł netto musi pozostać do dyzpozycji dłużnika w przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.


PODSTAWA PRAWNA


Art. 141
1. Emerytury i renty są wolne od egzekucji i potrąceń, z zastrzeżeniem ust. 2, w części odpowiadającej:
1) 50 % kwoty najniższej emerytury lub renty – zależnie od rodzaju pobieranego przez emeryta (rencistę) świadczenia – przy potrącaniu:
a) należności, o których mowa w art. 139 należności potrącane ze świadczeń określonych w ustawie ust. 1 pkt 3, wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi,
b) należności, o których mowa w art. 139 należności potrącane ze świadczeń określonych w ustawie ust. 1 pkt 4,
1a) 75% kwoty najniższej emerytury lub renty – przy potrącaniu należności, o których mowa w art. 139 należności potrącane ze świadczeń określonych w ustawie ust. 1 pkt 5, wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi;
2) 60 % kwoty najniższej emerytury lub renty – przy potrącaniu należności, o których mowa w art. 139 należności potrącane ze świadczeń określonych w ustawie ust. 1 pkt 1 i 2 i 6-9;
3) 20 % najniższej emerytury lub renty – przy potrącaniu należności, o których mowa w art. 139 należności potrącane ze świadczeń określonych w ustawie ust. 1 pkt 10.
Dz.U.2017.0.1383 t.j. – Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Przebieg egzekucji komorniczej.

etap 6.
Komornik zajmuje ruchomości i nieruchomości.


Egzekucji komorniczej podlegają ruchomości i nieruchomości będące we władaniu dłużnika. Władanie to nic innego, jak użytkowanie – oznacza to zatem, że dana rzecz niekoniecznie musi prawnie należeć do dłużnika. Wystarczy, że dłużnik użytkuje daną ruchomość/nieruchomość w sposób ciągły, a może zostać ona zajęta przez komornika.


PODSTAWA PRAWNA


Art. 845
§ 1. Do egzekucji z ruchomości komornik przystępuje przez ich zajęcie.
§ 2. Zająć można ruchomości dłużnika będące bądź w jego władaniu, bądź we władaniu samego wierzyciela, który do nich skierował egzekucję. Ruchomości dłużnika będące we władaniu osoby trzeciej można zająć tylko wówczas, gdy osoba ta zgadza się na ich zajęcie albo przyznaje, że stanowią one własność dłużnika, oraz w wypadkach wskazanych w ustawie. Jednakże w razie zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej dopuszczalne jest zajęcie ruchomości na zasadach przewidzianych w przepisach o egzekucji administracyjnej.
§ 2a. W przypadku egzekucji świadczeń alimentacyjnych komornik może zająć także ruchomości będące we władaniu osoby zamieszkującej wspólnie z dłużnikiem bez zgody tej osoby, chyba że przedstawi ona dowód, że ruchomości są jej własnością.
§ 3. Nie należy zajmować więcej ruchomości ponad te, które są potrzebne do zaspokojenia należności i kosztów egzekucyjnych.
Dz.U.2018.0.155 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.

Art. 929
§ 1. Zajęcie obejmuje nieruchomość i to wszystko, co według przepisów prawa rzeczowego stanowi przedmiot obciążenia hipoteką.
Dz.U.2018.0.155 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego
Jeżeli dłużnik jest współwłaścicielem danej nieruchomości, to w egzekucji komorniczej podlega ona zajęciu w całości.

Art. 923(1)
§ 1. Tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim stanowi podstawę do zajęcia nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego. Dalsze czynności egzekucyjne dopuszczalne są na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko obojgu małżonkom.
§ 2. Jeżeli małżonek dłużnika sprzeciwi się zajęciu, o sprzeciwie komornik niezwłocznie zawiadamia wierzyciela, który w terminie tygodniowym powinien wystąpić o nadanie przeciwko małżonkowi dłużnika klauzuli wykonalności pod rygorem umorzenia egzekucji z zajętej nieruchomości.
Dz.U.2018.0.155 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.
Materiały przygotowane przez serwis:
OFERTA DLA KOMORNIKA - Wsparcie egzekucji komorniczej… KOMORNIK, egzekucja komornicza, windykacja, szkolenie dla komorników. Komornik. Skuteczna egzekucja komornicza. Efektywna egzekucja komornicza. Szkolenia dla komorników. Szkolenie dla komornika. Artur Frydrych - Szkolenia.  |||   WSPARCIE WINDYKACJI… oferta dla firm windykacyjnych, windykatorów, działów windykacji w przedsiębiorstwach; windykacja długów, firma windykacyjna, szkolenie windykatorów, oferta dla firm windykacyjnych, kancelaria windykacyjna, dług, oddłużenie, komornik, wsparcie dłużnika, bankructwo, upadłość konsumencka, negocjacje z dłużnikiem, negocjacja długu, restrukturyzacja zadłużenia, kredyt, pożyczka, chwilówka. Artur Frydrych - Szkolenia.   |||  OFERTA DLA KOMORNIKA - Wsparcie egzekucji komorniczej… KOMORNIK, egzekucja komornicza, windykacja, szkolenie dla komorników. Komornik. Skuteczna egzekucja komornicza. Efektywna egzekucja komornicza. Szkolenia dla komorników. Szkolenie dla komornika. Artur Frydrych - Szkolenia.
 
Serwisy współpracujące

 
Serwisy współpracujące

 
Serwisy współpracujące

 
Serwisy współpracujące

 
Serwisy współpracujące

 
Serwisy współpracujące

 
Serwisy współpracujące

 
Serwisy współpracujące

Szkolenia zawodowe –-> Zawody prawnicze --> Komornik.

Oferta dla kancelarii komorniczych
(komorników, saesorów komorniczych i personelu wspierającego komornicze czynności egzekucyjne).

To jest strona peryferyjna serwisu SPECJALISTA.edu.pl
OFERTA DLA KOMORNIKA - Wsparcie egzekucji komorniczej… KOMORNIK, egzekucja komornicza, windykacja, szkolenie dla komorników. Komornik. Skuteczna egzekucja komornicza. Efektywna egzekucja komornicza. Szkolenia dla komorników. Szkolenie dla komornika. Artur Frydrych - Szkolenia.  |||   WSPARCIE WINDYKACJI… oferta dla firm windykacyjnych, windykatorów, działów windykacji w przedsiębiorstwach; windykacja długów, firma windykacyjna, szkolenie windykatorów, oferta dla firm windykacyjnych, kancelaria windykacyjna, dług, oddłużenie, komornik, wsparcie dłużnika, bankructwo, upadłość konsumencka, negocjacje z dłużnikiem, negocjacja długu, restrukturyzacja zadłużenia, kredyt, pożyczka, chwilówka. Artur Frydrych - Szkolenia.   |||  OFERTA DLA KOMORNIKA - Wsparcie egzekucji komorniczej… KOMORNIK, egzekucja komornicza, windykacja, szkolenie dla komorników. Komornik. Skuteczna egzekucja komornicza. Efektywna egzekucja komornicza. Szkolenia dla komorników. Szkolenie dla komornika. Artur Frydrych - Szkolenia.
SPECJALISTA.edu.pl
Wróć do spisu treści