WSPARCIE WINDYKACJI… oferta dla firm windykacyjnych, windykatorów, działów windykacji w przedsiębiorstwach; windykacja długów, firma windykacyjna, szkolenie windykatorów, oferta dla firm windykacyjnych, kancelaria windykacyjna, dług, oddłużenie, komornik, wsparcie dłużnika, bankructwo, upadłość konsumencka, negocjacje z dłużnikiem, negocjacja długu, restrukturyzacja zadłużenia, kredyt, pożyczka, chwilówka. Artur Frydrych - Szkolenia. ||| OFERTA DLA KOMORNIKA - Wsparcie egzekucji komorniczej… KOMORNIK, egzekucja komornicza, windykacja, szkolenie dla komorników. Komornik. Skuteczna egzekucja komornicza. Efektywna egzekucja komornicza. Szkolenia dla komorników. Szkolenie dla komornika. Artur Frydrych - Szkolenia. - Artur Frydrych | SZKOLENIA | Szkolenia dla firm | Szkolenia wewnętrzne | atak socjotechniczny | audyt socjotechniczny | bezpieczeństwo biznesu | inwigilacja | inżynieria społeczna | język ciała | język gestów | kłamstwo | komunikacja niewerbalna | kontrwywiad | metody przesłuchań | metody rozpoznawania kłamstwa | metody socjotechniczne | mikroekspersja | mikrogrymasy | mimika twarzy | mowa ciała | mowa ciała kłamcy | narzędzia manipulacji | narzędzia socjotechniczne | sposoby warunkowania zachowań | sposoby wywierania wpływu | narzędzia warunkowania zachowań | narzędzia wywierania wpływu | nauka kłamania | negocjacje | ocena lojalności pracowników | ochrona informacji | ochrona kontrinwigilacyjna | ochrona własności przemysłowej | pozyskiwanie informacji | przygotowanie do przesłuchania | psychologia | psychologia biznesu | psychologia kłamstwa | psychomanipulacje | rozmowa wyjaśniająca | rozpoznanie kłamstwa | skuteczne kłamstwo | socjotechnika | socjotechnika kłamstwa | sposoby manipulacji | symptomy kłamstwa | szkolenia | szkolenia dla firm | szkolenia psychologia | szkolenia wewnętrzne | szkolenie atak socjotechniczny | szkolenie bezpieczeństwo | szkolenie inżynieria społeczna | szkolenie język ciała | szkolenie kłamstwo | szkolenie manipulacje | szkolenie metody przesłuchań | szkolenie metody rozpoznawania kłamstwa | szkolenie metody socjotechniczne | szkolenie narzędzia manipulacji | szkolenie ochrona informacji | szkolenie pozyskiwanie informacji | szkolenie rozmowa wyjaśniająca | szkolenie rozpoznanie kłamstwa | szkolenie socjotechnika | szkolenie sposoby manipulacji | szkolenie szpiegostwo | szkolenie szpiegostwo gospodarcze | szkolenie szpiegostwo przemysłowe | szkolenie techniki manipulacji | szkolenie techniki przesłuchań | szkolenie wywiad gospodarczy | szkolenie zagrożenia socjotechniczne | szpiegostwo | szpiegostwo gospodarcze | szpiegostwo przemysłowe | tajemnica przedsiębiorcy | techniki manipulacji | techniki przesłuchań | warunkowanie zachowań | wywiad gospodarczy | wywieranie wpływu | zabezpieczanie spotkań | zabezpieczenie przed podsłuchem | zagrożenia socjotechniczne | zabezpieczenia kontrinwigilacyjne | ocena wiarygodności | ocena wiarygodności osób | ocena wiarygodności zeznań | ocena wiarygodności wypowiedzi | szkolenia ocena wiarygodności | szkolenia ocena wiarygodności osób | szkolenia ocena wiarygodności zeznań | szkolenia ocena wiarygodności wypowiedzi | socjotechnika | inżynieria społeczna | techniki manipulacji | wywieranie wpływu | warunkowanie zachowań | szkolenia socjotechnika | psychologia | psychotechnika | nlp | nls | manipulacje | mowa ciała | język ciała | mediacje | mediator | negocjacje | negocjator | język gestów | komunikacja niewerbalna | kreacja wizerunku | psychomanipulacje | sprzedaż perswazyjna | wywieranie wpływu | narzędzia manipulacji | narzędzia socjotechniczne | narzędzia wywierania wpływu | narzędzia warunkowania zachowań | atak socjotechniczny | ochrona informacji | pozyskiwanie informacji | metody socjotechniczne | sposoby manipulacji | szkolenia techniki manipulacji | zagrożenia socjotechniczne | kłamstwo | rozpoznanie kłamstwa | symptomy kłamstwa | mimika twarzy | techniki przesłuchań | metody przesłuchań | rozmowy wyjaśniające | psychologia kłamstwa | szkolenie kłamstwo | mowa ciała kłamcy | socjotechnika kłamstwa | skuteczne kłamstwo | nauka kłamania | wiarygodne kłamstwo | metody rozpoznawania kłamstwa | rozpoznać kłamstwo | audyt socjotechniczny | psychologia biznesu | zabezpieczenia kontrinwigilacyjne | ocena wiarygodności | ocena wiarygodności osób | ocena wiarygodności zeznań | ocena wiarygodności wypowiedzi | kłamstwo | rozpoznanie kłamstwa | ujawnianie kłamstwa | badanie kłamstwa | symptomy kłamstwa | mimika twarzy | mikroekspersja | nieszczerość | prawdomówność | techniki przesłuchań | metody przesłuchań | cechy kłamstwa | rodzaje kłamstwa | rozmowy wyjaśniające | mimika kłamcy | wykrywanie kłamstwa | rozmowa wyjaśniająca | psychologia kłamstwa | motywy kłamstwa | przyczyny kłamstwa | kłamanie | dochodzenie prawdy | mikromimika twarzy | poradnik kłamstwa | szkolenie kłamstwo | mowa ciała kłamcy | socjotechnika kłamstwa | skuteczne kłamstwo | nauka kłamania | jak kłamać | wiarygodne kłamstwo | mikrogrymasy | emocje twarzy | kłamstwo celowe | białe kłamstwo | magia kłamstwa | metody rozpoznawania kłamstwa | anatomia kłamstwa | poznać kłamstwo | rozpoznać kłamstwo | oszustwo | wariograf | wykrywacz kłamstw | poligraf | detektor kłamstwa | przygotowanie do przesłuchania | zabezpieczenia kontrinwigilacyjne | ocena wiarygodności | ocena wiarygodności osób | ocena wiarygodności zeznań | ocena wiarygodności wypowiedzi | grafolog | psychografolog | weryfikacja podpisów | autentyczność podpisu | sprawdzenie podpisu | pismo ręczne | rękopis | podpis | grafologia | usługi grafologiczne | sprawdzenie autentyczności podpisu | analiza pisma | badanie pisma | ekspertyza pisma | ekspertyza grafologiczna | ekspertyza podpisu | psychografologia | opinia grafologiczna | badanie grafologiczne | biegły grafolog | cechy pisma | detektyw | usługi detektywistyczne | agencja detektywistyczna | prywatny detektyw | licencjonowany detektyw | detektyw korporacyjny | wywiad gospodarczy | szpiegostwo gospodarcze | ochrona kontrinwigilacyjna | techniki przesłuchań | bezpieczeństwo biznesu | przygotowanie do przesłuchań policyjnych | metody przesłuchań | szpiegostwo gospodarcze | socjotechnika | zagrożenia socjotechniczne | szpiegostwo przemysłowe | ochrona własności przemysłowej | tajemnica przedsiębiorcy | inwigilacja | szpiegostwo | kontrwywiad | zabezpieczanie spotkań | zabezpieczenie przed podsłuchem | ocena lojalności pracowników | wykrywanie kłamstw | wariograf | wykrywacz kłamstw | poligraf | detektor kłamstwa | sprawdzanie uczciwości pracowników | kontrola zwolnień lekarskich | kontrola pracowników na L4 | kontrola pracowników na zwolnieniu | zabezpieczenia kontrinwigilacyjne | ocena wiarygodności | ocena wiarygodności osób | ocena wiarygodności zeznań | ocena wiarygodności wypowiedzi | Artur Frydrych – Wykładowca/trener. - KORUPCJA i ANTYKORUPCJA. Szkolenie antykorupcyjne. Procedury antykorupcyjne. Zwalczanie korupcji. Przeciwdziałanie korupcji. Prewencja antykorupcyjna. Niekaralne formy korupcji. Czym jest korupcja? CBA. Korupcja w firmach. Korupcja w administracji. Łapówki. Zjawisko korupcji w Polsce. Rodzaje korupcji. Przekupstwo (łapownictwo). Płatna protekcja. Nadużycie uprawnień. Udaremnianie, utrudnianie przetargu publicznego. Nepotyzm. Kumoterstwo. Konflikt interesów. Korupcja wyborcza. Szkolenia antykorupcyjne - Artur Frydrych - Szkolenia.

SPECJALISTA
.edu.pl
Przejdź do treści
WSPARCIE WINDYKACJI DŁUGÓW.
Oferta dla firm windykacyjnych i osób zajmujących się przedsądową windykacją długów.


Wsparcie windykacji długów...

Oferta dla windykatorów
i osób zajmujących się przedsądową windykacją długów.
WAŻNE!

Oferta na tej stronie adresowana jest do firm windykacyjnych i osób zajmujących się przedsądową windykacją długów. Jeśli jesteś zainteresowany podobną ofertą dla swojej organizacji działającej w innej branży, zapraszam na stronę główną serwisu lub do kontaktu bezpośredniego.

Jeśli jesteś komornikiem sądowym kliknij tutaj, aby przejść do oferty profilowanej dla twojego zawodu.
Jak wiadomo dłużnicy są różni. Nie płacą także z różnych powodów. Są wśród nich tacy którzy nie płacą bo nie chcą choćby mogli, i tacy którzy nie płacą, bo obiektywnie ich nie stać. Często motywy są jeszcze bardziej złożone.

Windykacja pociąga za sobą koszty. Im dłużej trwa i więcej sił angażuje tym one większe. Wszystko dobrzy, gdy finalnie dochodzi do ściągnięcia wymaganych kwot. Gorzej, gdy dłużnik faktycznie jest niewypłacalny lub ma skutecznie ukryty majątek.

Umiejętna weryfikacja już w pierwszym kontakcie twierdzeń dłużnika, że "nie ma pieniędzy”, że "gdyby miał to by zapłacił”, czy też ocena szczerości przy zawieraniu porozumienia co do spłaty pozwalająca ocenić, czy ze strony dłużnika to rzeczywiste działanie zmierzające do rozwiązania problemu czy tylko zwodzenie, gra na czas mająca opóźnić windykację; powinny być jedną z podstawowych umiejętności dobrego windykatora.

Istotny jest także dobór argumentów mających przekonać dłużnika do zapłaty. Zarówno tych natury prawnej jak i tych emocjonalnych czy społecznych. Podobnie rzecz się ma w odniesieniu do otoczenia dłużnika, ludzi którzy wiedzą o potencjalnie ukrytym majątku ale milczą. Umiejętne przełamanie ich oporów i nakłonienie do współpracy z windykatorem może być kluczowe dla szybkości i skuteczności windykacji długu. W takich sytuacjach argumenty czysto prawne najczęściej nie skutkują. Wdrażanie procedur ustawowych – przymuszających – także nie zawsze przynosi efekty, a w dodatku jest praco i czasochłonne oraz kosztowne. W praktyce, choć prawo daje możliwości to się z nich nie korzysta lub korzysta w sytuacjach szczególnych. Sama wygrana sprawa w sądzie i korzystny wyrok nie załatwia sprawy. Często staje się wręcz problemem. Zasądzona kwota to jedno, a jej odzyskanie od dłużnika to drugie.Jak skutecznie przeprowadzać rozmowy z dłużnikiem. Jak w ich trakcie weryfikować szczerość rozmówcy, zarówno dłużnika i jego otoczenia, ich faktyczne intencje. Jak rozpoznawać opory osób odmawiających współpracy a następnie jak je przełamywać.

Odpowiedzi na te pytania, a przede wszystkim umiejętności praktyczne w tym zakresie są celem przygotowanego przeze mnie szkolenia adresowanego do firm i osób zajmujących się przedsądową windykacją długów.

Jedynego takiego szkolenia w Polsce.

Szkolenie realizowane jest z dojazdem do klienta na terenie całego kraju i każdorazowo jest profilowane pod zindywidualizowane potrzeby i możliwości organizacyjne zamawiającego. W jego trakcie skupiamy się przede wszystkim na zagadnieniach takich jak:


· Podstawy technik przesłuchań;

· Metodyka prowadzenia rozmów wyjaśniających;

· Sposoby ataku i obrony w trakcie przesłuchań i rozmów wyjaśniających, techniki oporu;

· Rozpoznanie kłamstwa oraz nieszczerych postaw i zachowań w relacjach interpersonalnych na podstawie obserwacji zachowań rozmówcy;

· Rozpoznanie oporów rozmówcy i metody ich przełamywania;

· Profilowanie rozmówcy, rozpoznanie motywów;

· Oddziaływanie na trudnych rozmówców, dobór metod i argumentów.


Jeśli są Państwo zainteresowani zamówieniem takiego szkolenia dla swojej firmy proszę o kontakt. Przygotuję dla Państwa zindywidualizowaną ofertę oraz program szkolenia dostosowany do Waszych oczekiwań.

Dodatkowe informacje o prowadzonych przeze mnie szkoleniach, ich programach, cenach i zasadach realizacji udostępniam na stronie SPECJALISTA.edu.pl do odwiedzenia której serdecznie zapraszam.
KONTAKT / dodatkowe informacje:


6 0 6 . 6 3 3 . 4 4 8
s z k o l e n i a  @  s p e c j a l i s t a . e d u . p l


dodatkowe informacje / strona główna serwisu:


Prowadzimy także
SZKOLENIA i KURSY ZAWODOWE
w zakresie:


Szpiegostwo gospodarcze i ochrona zasobów informacyjnych;

Metody i techniki przesłuchań, sposoby ataku i obrony, techniki oporu;

Profesjonalne rozpoznanie kłamstwa oraz nieszczerych postaw i zachowań w relacjach interpersonalnych, metody skutecznego kłamania;

Metodyka prowadzenia rozmów wyjaśniających;

Atak socjotechniczny jako narzędzie wyłudzania informacji;

Socjotechnika i techniki manipulacyjne;

Profesjonalne techniki dezinformacji i manipulacji przekazem publicznym/masowym (obrona i atak);

Zasady organizacji poufnych spotkań biznesowych wraz z zabezpieczeniem kontrinwigilacyjnym kontaktów;

Zasady minimalizujące ryzyka związane z prowadzeniem nieformalnych rozmów handlowych które muszą opierać się na wzajemnym zaufaniu i treściach mogących rodzić niepożądane konsekwencje;

Szkolenia antykorupcyjne.


Przykładowe programy oraz opisy poszczególnych szkoleń prezentuję na stronie SPECJALISTA.edu.pl.Każdy z zaprezentowanych tam programów może zostać zmodyfikowany w taki sposób aby dopasować go do Państwa zindywidualizowanych potrzeb.
SPECJALISTA.edu.plWiedza, praktyka i doświadczenie | są dziś do twojej dyspozycji.

...wykorzystaj to we własnym interesie!

WSPARCIE WINDYKACJI… oferta dla firm windykacyjnych, windykatorów, działów windykacji w przedsiębiorstwach; windykacja długów, firma windykacyjna, szkolenie windykatorów, oferta dla firm windykacyjnych, kancelaria windykacyjna, dług, oddłużenie, komornik, wsparcie dłużnika, bankructwo, upadłość konsumencka, negocjacje z dłużnikiem, negocjacja długu, restrukturyzacja zadłużenia, kredyt, pożyczka, chwilówka.  WSPARCIE WINDYKACJI… oferta dla firm windykacyjnych, windykatorów, działów windykacji w przedsiębiorstwach; windykacja długów, firma windykacyjna, szkolenie windykatorów, oferta dla firm windykacyjnych, kancelaria windykacyjna, dług, oddłużenie, komornik, wsparcie dłużnika, bankructwo, upadłość konsumencka, negocjacje z dłużnikiem, negocjacja długu, restrukturyzacja zadłużenia, kredyt, pożyczka, chwilówka.  WSPARCIE WINDYKACJI… oferta dla firm windykacyjnych, windykatorów, działów windykacji w przedsiębiorstwach; windykacja długów, firma windykacyjna, szkolenie windykatorów, oferta dla firm windykacyjnych, kancelaria windykacyjna, dług, oddłużenie, komornik, wsparcie dłużnika, bankructwo, upadłość konsumencka, negocjacje z dłużnikiem, negocjacja długu, restrukturyzacja zadłużenia, kredyt, pożyczka, chwilówka.  WSPARCIE WINDYKACJI… oferta dla firm windykacyjnych, windykatorów, działów windykacji w przedsiębiorstwach; windykacja długów, firma windykacyjna, szkolenie windykatorów, oferta dla firm windykacyjnych, kancelaria windykacyjna, dług, oddłużenie, komornik, wsparcie dłużnika, bankructwo, upadłość konsumencka, negocjacje z dłużnikiem, negocjacja długu, restrukturyzacja zadłużenia, kredyt, pożyczka, chwilówka.WSPARCIE WINDYKACJI… oferta dla firm windykacyjnych, windykatorów, działów windykacji w przedsiębiorstwach; windykacja długów, firma windykacyjna, szkolenie windykatorów, oferta dla firm windykacyjnych, kancelaria windykacyjna, dług, oddłużenie, komornik, wsparcie dłużnika, bankructwo, upadłość konsumencka, negocjacje z dłużnikiem, negocjacja długu, restrukturyzacja zadłużenia, kredyt, pożyczka, chwilówka.

Polecamy również:

 
Serwisy współpracujące

 
Serwisy współpracujące

 
Serwisy współpracujące

 
Serwisy współpracujące

 
Serwisy współpracujące

 
Serwisy współpracujące

 
Serwisy współpracujące

 
Serwisy współpracujące

 
Serwisy współpracujące

Szkolenia zawodowe –-> Usługi finansowe --> Windykator.

Oferta dla windykatorów i osób zajmujących się przedsądową windykacją długów.

To jest strona peryferyjna serwisu SPECJALISTA.edu.pl
OFERTA DLA KOMORNIKA - Wsparcie egzekucji komorniczej… KOMORNIK, egzekucja komornicza, windykacja, szkolenie dla komorników. Komornik. Skuteczna egzekucja komornicza. Efektywna egzekucja komornicza. Szkolenia dla komorników. Szkolenie dla komornika. Artur Frydrych - Szkolenia.  |||   WSPARCIE WINDYKACJI… oferta dla firm windykacyjnych, windykatorów, działów windykacji w przedsiębiorstwach; windykacja długów, firma windykacyjna, szkolenie windykatorów, oferta dla firm windykacyjnych, kancelaria windykacyjna, dług, oddłużenie, komornik, wsparcie dłużnika, bankructwo, upadłość konsumencka, negocjacje z dłużnikiem, negocjacja długu, restrukturyzacja zadłużenia, kredyt, pożyczka, chwilówka. Artur Frydrych - Szkolenia.   |||  OFERTA DLA KOMORNIKA - Wsparcie egzekucji komorniczej… KOMORNIK, egzekucja komornicza, windykacja, szkolenie dla komorników. Komornik. Skuteczna egzekucja komornicza. Efektywna egzekucja komornicza. Szkolenia dla komorników. Szkolenie dla komornika. Artur Frydrych - Szkolenia.
SPECJALISTA.edu.pl
Wróć do spisu treści